Pasar al contenido principal

Ciclos formativos

Todos nuestros ciclos se imparten en Euskera

Modelo lingüístico D

Información General

Curso 2022-2023

Jai Egunak

2023-2024 ikasturtean izango ditugun jai egunak.

Urriak 12 eta 13 Pilarika zubia
Azaroak 1 Santu Guztien eguna
Abenduak 6, 7 eta 8 Konstituzio + Inmakulada zubia
Abenduak 8, 9 Inmakulada zubia
Abenduak 23 / Urtarrilak 7 Gabonetako oporrak
Urtarrilak 26 San Juan Bosco
Otsailak 12/14 Inauteriak
Martxoak 23tik apirilak 7ra Aste Santuko oporrak
Maiatzak 1 Langileen eguna
Ekainak 26, 27 San Pelaio

pdf icon

Ebaluazio Azterketa Egutegia 23-24

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
08:00-14:05 08:00-14:05 08:00-14:05 08:00-14:05 08:00-14.15

 

 

Requisitos de Acceso a FP

Condiciones de acceso

Se requiere alguna de las siguientes condiciones:

 1. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:
  • Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
  • Título Profesional Básico.
  • Título de Bachiller.
  • Título universitario.
  • Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional.
 2. Haber superado:
  • Los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
  • Curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa, y tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso.
  • Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior o prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
  • Segundo curso de BUP con un máximo de 2 asignaturas pendientes.
  • Segundo curso del primer ciclo de REM.
  • COU o PREU.
  • De las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.

Además, siempre que la demanda de plazas en Ciclos Formativos de Grado Medio supere la oferta, las Administraciones Educativas podrán establecer Cuotas y Preferencias de Admisión al centro docente.

 

 

Se requiere alguna de las siguientes condiciones:

 1. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:
  • Título de Bachiller.
  • Título universitario.
  • Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional o de Técnico Especialista.
  • Título de BUP.
 2. Haber superado:
  • Segundo curso de cualquier modalidad de Bachiller Experimental.
  • COU o PREU.
  • Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.
  • Prueba de acceso Universidad para mayores de 25 años.

Siempre que la demanda de plazas en Ciclos Formativos de Grado Superior supere la oferta, las Administraciones Educativas podrán establecer Cuotas y Preferencias de Admisión al centro docente.

¿Estás preparado para hacer las prácticas formativas?

Después de acabar sus estudios de segundo curso, todos los alumnos de formación profesional deben de realizar practicas laborales de 336 horas, en empresas de Guipuzcoa o extranjeras.

 • Empresas de Guipuzcoa
  El Liceo colabora con más de 100 empresas para que los alumnos puedan realizar sus prácticas.
 • Empresas extranjeras
  Los alumnos de formación profesional pueden realizar sus prácticas en empresas del extranjero gracias a la ayuda de el programa europeo ERASMUS+.

Education and Training

Ikasleen lan munduratze estatistikak

Datu hauek 2017-18ko promozioko ikasleenak dira, eta neurketa 2019ko urtarrilean egin dugu (hau da, ikasketak bukatu eta 6 hilabete geroago).

Goi Mailako Ikasleak

Lanean edo Ikasten
95%
Lanean
67%
Ikasten
28%

Erdi Mailako Ikasleak

Lanean edo Ikasten
100%
Lanean
17%
Ikasten
83%
Estas son algunas de las empresas que trabajan con nosotros

Empresas

 

Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programa

FP DUAL

La Formación Profesional Dual en régimen de alternancia se desarrollará mediante la coparticipación de centros de formación y empresas, con la posibilidad de que las empresas faciliten a los centros de formación los espacios, las instalaciones o los expertos para impartir total o parcialmente determinados módulos profesionales o módulos formativos.

Helburuak

 • Programaren helburua da gazteei Lanbide Heziketako titulu bat lortzeko aukera ematea, ikastetxearen eta enpresaren artean partekatuta garatzen den ikaskuntza-prozesuaren bidez.
 • Ikastetxeak eskatzen dituen gaitasunen osagarri izango diren beste batzuk garatzea (talde-lana, erantzukizuna...); enpresa baten eguneroko martxa zertan den ikustea; lanbide batean jarduteko eta enpresa baten behar zehatzei erantzuteko ezagutza, trebetasunak eta abileziak  lortzea (espezialitateak).
 • Lanbide-heziketako ikastetxean lortutako gaitasunen eta lan-munduan behar direnen arteko aldeak minimizatzea.
 • Gazteak lan-mundura hurbiltzeko eta sartzeko konponbideak bilatzen saiatzea.
 • Gazteak lan-munduan lehenago hastea, gazteen jarduera-tasa hobetuz, eta prestakuntzaren eta enpleguaren arteko lotura azaleratzen laguntzea.
 • Lan-merkatuan eskaintza eta eskaria hobeto uztar daitezen ahalbidetzea. Gazteei baliabide ekonomikoak eskuratzeko modua ematen die eta, aldi berean, kualifikazio profesionala eta lan-esperientzia egiaztatua lortzekoa.
 • Ikastetxearen eta enpresen arteko hurbilketa ahalbidetzea, eta hartara, edukiak eta pedagogia metodoak berritu daitezen bultzatzea.

Prestakuntza, Ikastetxean eta Enpresan

Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programa Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta pribatuentzako dago pentsatua; ikastetxe horiek 16 eta 30 urte bitarteko gazteak behar dituzte izan, lanbide-heziketako prestakuntza-zikloren batean matrikulatuta, halako moldez non ikasleek ikastetxean eta enpresan txandaka ikasteko aukera izango duten.

Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa duala ikastetxeen eta enpresen baterako parte-hartzearen bidez garatuko da, eta enpresek ikastetxeen eskura jar ditzakete lanbide-modulu edo prestakuntza-modulu zehatz batzuk erabat edo partzialki emateko guneak, instalazioak edo adituak.

Ikastetxean, dagokion araudian ezarritako espezialitate edo titulazioetako irakasleek emango dituzte prestakuntza-jarduerak. Enpresak guneak, instalazioak eta langile adituak jarri ahal izango ditu bertan emango den prestakuntzarako.

Ikasleek enpresan egingo duten lanak lotura estua izan behar du heziketa-zikloko lanbide-profilarekin eta programatutako espezializazioekin. Horrenbestez, produkzio-emaitza lortzeaz gainera, enpresan egindako lan horiek ikaskuntza bideratu behar dute, eta, azken finean, tituluari dagozkion gaitasunak, espezializazioari dagozkionak, eta beste gaitasun pertsonal eta sozial batzuk eskuratzea bideratu behar dute.

Ikastetxean egindako prestakuntzaren iraupenak errespetatu beharko ditu, gutxienez, dagokion titulua sortzeko Errege Dekretuan modulu bakoitzari esleitutako orduak, eta ezingo ditu gainditu Euskal Autonomia Erkidegoko curriculuma ezartzeko Dekretuan modulu bakoitzarentzat ezarritako ordu-kopuruak.

Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuan oinarritutako programa batean parte hartzen duten ikasleak Lantokiko Prestakuntza modulua egitetik salbuetsita geratuko dira, erabat edo partzialki. Erabat salbuetsita geratzeko, kontratu-aldia urtebetekoa izan beharko da gutxienez. Proiektuari dagokion modulua, halakorik balego, enpresako lanaren testuinguruan garatu ahal izango da.

Programaren Modalitateak

Orokorrean, proiektuek kontuan hartuko dute heziketa-zikloaren lehenengo ikasturtea ikastetxean egitea, eta bigarren ikasturtea, berriz, ikastetxean eta enpresan egindako txandakako ikas-ekinezko prestakuntza izatea. Halaber, aurkeztu ahal izango dira txandakako aldiaren iraupen luzeagoa proposatzen duten proiektuak,  enpresa edo produkzio-sektore jakin batzuk eskatutako espezializazioarekin lotutako prestakuntza-alderdiak barnean hartu ahal izango dituztenak. Txandakako aldiaren urtebetetik gorako iraupena proposatzen duten proiektu horiek Lanbide Heziketako Sailburuordetzak ezarritako eta baimendutako ereduen araberakoak izan beharko dute.

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

Lan Irteerak

Ziklo bakoitzaren lan irteeren arteko konparaketa

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua
GMHZ  / 2 Urte
 • Delineatzaile proiektugilea.
 • CADeko teknikaria.
 • Produktuak garatzeko teknikaria.
 • Matrizeak garatzeko teknikaria.
 • Tresnak garatzeko teknikaria.
 • Moldeak garatzeko teknikaria.
 • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.
Automatizazio eta Robotika Industriala
GMHZ  / 2 urte
 • Proiektugile elektroteknikoa.
 • Automatizazioko teknikaria.
 • Industri instrumentazioko teknikaria.
 • Prozesu kontrolean teknikaria.
 • Makina elektrikoen erregulazio eta kontrolean teknikaria.
 • Industri elektronikan teknikaria.
 • Industri elektrizitatean teknikaria.
Fabrikazio mekanikoaren produkzioaren programazioa
GMHZ  / 2 urte
 • Mekanikako teknikaria.
 • Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna.
 • Metalak lantzeko makinen eragileen arduraduna.
 • Erreserben arduraduna.
 • CNCko programatzailea.
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea.
 • Produkzioaren programatzailea.
Mekatronika Industriala
GMHZ  / 2 urte
 • Industrial mantentze eta muntaiarako teknikaria.
 • Industrial mantentze eta muntaiarako antolakuntzako teknikaria.
 • Eraikuntzetarako instalazioen muntaiarako teknikaria.
 • Eraikuntza eta azalera handietako mantentzerako teknikaria.
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

Lan Irteerak

Ziklo bakoitzaren lan irteeren arteko konparaketa

Instalazio elektriko eta automatikoak
EMHZ  / 2 Urte
 • Instalatzaile eta mantentzaile argiketaria.
 • Eraikuntzako argiketaria.
 • Industria-argiketaria.
 • Mantentze-argiketaria.
 • Sistema domotikoetako instalatzailea eta mantentzailea.
 • Antenen instalatzailea eta mantentzailea.
 • Etxebizitza-eraikinetako telekomunikazioen instalatzailea.
 • Ekipo eta instalazio telefonikoetako instalatzailea eta muntatzailea.
 • Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen muntatzailea.
Mekanizazioa
EMHZ  / 2 urte
 • Makina-erreminten langile doitzailea.
 • Metalen leuntzailea eta erreminten zorrotzailea.
 • Metalak lantzeko makinen eragilea.
 • Makina-erreminten eragilea.
 • Industria-roboten eragilea.
 • Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta doitzaileak, eredugile matrizegileak eta antzekoak.
 • Tornularia, fresatzailea eta mandrinatzailea.
Curso 2022-2023

Reglamento regimen interno alumnos

Idazkaritzako Ordutegia

Astelehenetik asteazkenera

 • 07:45 - 19:00

Ostegun eta ostirala

 • 07:45 - 16:00