Skip to main content

Fabrikazio mekanikoaren produkzioaren programazioa

Zer nolako lan irtenbideak izango ditut?

 

Gehiago irakurri

Zein dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak?

Gehiago irakurri

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

 

Gehiago irakurri

Eskaintzen ditugun Goi Mailako Zikloen lan irteeren arteko konparaketa

Gehiago irakurri

Goi Mailako Produkzioa
Goi Mailako Produkzioa
Goi Mailako Produkzioa zikloaren aurkezpen bideoa
Lanbide ingurunea

Irteera Profesionalak

Mekanikako teknikaria
Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna
Metalak lantzeko makinen eragileen arduraduna
Produkzioaren programatzailea
Erreserben arduraduna
CNCko programatzailea
Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea

Ikasketa Plangintza

Zikloko irakasgaiak eta beraien ordu kopurua

Ikasgaia Ordu Kopurua
M1 - Interpretazio grafikoa 132 h.
M2 - Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia prozesuen definizioa 231 h.
M7 - Fabrikazio-prozesuen gauzatzea 198 h.
M8 - Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa 165 h.
M9 - Produktuen egiaztapena 165 h.
M12 - Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 h.
Ikasgaia Ordu Kopurua
M3 - Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa 240 h.
M4 - Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM) 40 h.
M5 - Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa 100 h.
M6 - Produkzioaren programazioa 120 h.
M10 - Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua 50 h.
M11 - Ingeles teknikoa 40 h.
M13 - Enpresa eta ekimen sortzailea 60 h.
M14 - Lantokiko prestakuntza 360 h.

Helburu Orokorrak

 • Fabrikazioko eta multzoko planoetan jasotako informazioa interpretatzea, irudikapen grafikoari buruzko arauen arabera haien edukia aztertuta, mekanizazio prozesua zehaztearren.
 • Mekanizazio-faseak eta -eragiketak gauzatzeko behar operatiboak aztertzea, prozesua garatzeko beharrezko baliabideak oinplanoan banatzearren.
 • Muntaia-faseak eta -eragiketak gauzatzeko behar operatiboak aztertzea, prozesua garatzeko beharrezko baliabideak oinplanoan banatzearren.
 • Programen instrukzio-zerrenda interpretatzea, haren ezaugarriak prozesuaren eskakizunekin lotuta, CNCko makina-erreminten, roboten eta manipulagailuen programazioa eta doikuntza gainbegiratzearren.
 • Produkzioa programatzeko kudeaketako erreminta eta programa informatikoak ezagutu eta aplikatzea.
 • Kudeaketa-teknikak ezagutu eta aplikatzea eta prozesuen garapena aztertzea, lanpostuetan hornitu beharreko materialak eta erremintak zehaztearren.
 • Prozesuak garatzean sor daitezkeen kontingentziak identifikatu eta baloratzea, horien sorburuak aztertzea eta sorrarazten dituzten arazoak ebazteko erabakiak hartzea.
 • Produkzio-baliabideak mantentzeko planak interpretatzea eta kudeaketa-tekniken aplikazioarekin lotzea, haien garapena eta aplikazioa gainbegiratzearren.
 • Kalitate-sistemak, laneko arriskuen prebentziokoak eta ingurumen-babesekoak aztertzea, eta kalitate-sistemak, laneko arriskuen prebentzioak eta ingurumen babesekoak kudeatzeko ereduei eusteko beharrezkoak diren ekintzak identifikatzea.
 • Talde-laneko jardunen litezkeen konbinazioak zehaztea, horiek produktibitatean duten eragina erantzukizunez baloratuta, produkzio-helburuak betetzearren.
 • Konpetentzia berriak identifikatzea, aldaketa teknologikoak eta antolamendukoak aztertuta, eta konpetentzia horiek lortzeko beharrezko jardunak zehaztu eta planifikatzea.
 • Produkzio-prozesuetako aldaketa teknologikoek eta antolamendukoek sorrarazitako lanpostuetara eta lan-egoera berrietara egokitzea.
 • Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua aztertu ondoren, gizarteko agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa parte hartzeko.
 • Negozio-aukerak antzematea, eta merkatuko eskaerak identifikatu eta aztertzea, enpresa txiki bat sortu eta kudeatzeko.
 • Ikasi eta enplegatzeko aukerak identifikatu eta baloratzea, lan-merkatuko eskaintzak eta eskaerak aztertuta, lan-ibilbidea kudeatzeko.
 • Produkzio-prozesu batean lan-jarduerak baloratzea eta produkzio-helburuak lortzeko horiek prozesu orokorrean egiten duten ekarpena identifikatzea.

Lan Irteerak

Ziklo bakoitzaren lan irteeren arteko konparaketa

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua
GMHZ  / 2 Urte
 • Delineatzaile proiektugilea.
 • CADeko teknikaria.
 • Produktuak garatzeko teknikaria.
 • Matrizeak garatzeko teknikaria.
 • Tresnak garatzeko teknikaria.
 • Moldeak garatzeko teknikaria.
 • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.
Automatizazio eta Robotika Industriala
GMHZ  / 2 urte
 • Proiektugile elektroteknikoa.
 • Automatizazioko teknikaria.
 • Industri instrumentazioko teknikaria.
 • Prozesu kontrolean teknikaria.
 • Makina elektrikoen erregulazio eta kontrolean teknikaria.
 • Industri elektronikan teknikaria.
 • Industri elektrizitatean teknikaria.
Fabrikazio mekanikoaren produkzioaren programazioa
GMHZ  / 2 urte
 • Mekanikako teknikaria.
 • Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna.
 • Metalak lantzeko makinen eragileen arduraduna.
 • Erreserben arduraduna.
 • CNCko programatzailea.
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea.
 • Produkzioaren programatzailea.
Mekatronika Industriala
GMHZ  / 2 urte
 • Industrial mantentze eta muntaiarako teknikaria.
 • Industrial mantentze eta muntaiarako antolakuntzako teknikaria.
 • Eraikuntzetarako instalazioen muntaiarako teknikaria.
 • Eraikuntza eta azalera handietako mantentzerako teknikaria.

Idazkaritzako Ordutegia

Astelehenetik asteazkenera

 • 07:45 - 19:00

Ostegun eta ostirala

 • 07:45 - 16:00