Skip to main content

Robotika

Zer nolako lan irtenbideak izango ditut?

 

Gehiago irakurri

Zein dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak?

Gehiago irakurri

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

 

Gehiago irakurri

Eskaintzen ditugun Goi Mailako Zikloen lan irteeren arteko konparaketa

Gehiago irakurri

Goi Mailako Robotika
Goi Mailako Robotika
Goi Mailako Robotika zikloaren aurkezpen bideoa
Lanbide ingurunea

Irteera Profesionalak

Proiektugile elektroteknikoa
Automatizazioko teknikaria
Industri instrumentazioko teknikaria
Industri elektrizitatean teknikaria
Prozesu kontrolean teknikaria
Makina elektrikoen erregulazio eta kontrolean teknikaria
Industri elektronikan teknikaria

Ikasketa Plangintza

Zikloko irakasgaiak eta beraien ordu kopurua

Ikasgaia Ordu Kopurua
M1 -Sistema elektriko, neumatiko eta hidraulikoak 165 h.
M2 -Sistema sekuentzial programagarriak 165 h.
M3 - Neurketa eta erregulazio sistemak 165 h.
M4 - Potentzi sistemak 198 h.
M5 -Dokumentazio teknikoa 99 h.
M6 - Informatika industriala 99 h.
M13 -Lan prestakuntza eta orientabidea (LPO) 99 h.
Ikasgaia Ordu Kopurua
M7 - Sistema programagarri aurreratuak 120 h.
M8 - Robotika industriala 100 h.
M9 - Komunikazio industrialak 140 h.
M10 - Industria automatizazio sistemen bateratzea 140 h.
M11 - Automatizazio eta robotika industrialeko proiektua 50 h.
M12 - Ingeles teknikoa 40 h.
M14 - Enpresa eta ekimen sortzailea 60 h.
M15 - Lantokiko prestakuntza 360 h.

Helburu Orokorrak

 • Zehaztapen jakin batzuetatik abiatuta, makina eta/edo prozesu industrialetarako energia elektrikoaren banaketako, aginteko, kontroleko, erregulazioko eta komunikazioko sistemak konfiguratzea, kasuak kasu ekipo eta material egokienak aukeratuta.
 • Makina eta/edo prozesu automatikoak kontrolatu eta erregulatzeko proiektuei dagokien dokumentazioa behar bezala aztertu eta interpretatzea.
 • Makinak eta/edo prozesuak automatizatzeko ekipo elektroteknikoei dagozkien kontrol programak lantzea, kasuak kasu, lengoaia, prozedura eta egitura egokienak erabilita, sistemaren funtzionamendua optimizatu eta haren fidagarritasuna eta segurtasuna ziurtatzearren.
 • Kontrol eta erregulazio sistema automatikoak doitzeko beharrezko egiaztapenak, neurriak eta doikuntzak egitea.
 • Erregulazio lotura kopuru mugatua duten makina eta/edo prozesu sekuentzialak eta/edo jarraiak automatizatzeko proiektuak definitu eta garatzeko beharrezko dokumentazioa lantzea, haiek zehazteko beharrezko kalkuluak, eskemak eta planoak eginez, kasuak kasu informatika erreminta egokienak erabilita.
 • Kontrol eta erregulazio sistema automatikoetan matxurak diagnostikatu eta aurkitzeko jardun prozedurak zehaztea, teknologia elektrotekniakoetan eta fluidokoetan oinarrituta. Horretarako, berariazko "hardware" eta/edo "software" tresna egokienak zehaztea eta/edo proposatzea eta prozedura horiek eskatutako zehaztasunez eta formatu eta euskarri egokienetan dokumentatzea.
 • Sistema automatikoak burutu eta mantentzeari dagokionez, proiektuetan oinarrituta produkzioa antolatu eta kudeatzeko teknikak aplikatzea, kasuak kasu informatika erreminta egokienak erabilita.
 • Erabateko kalitateari buruzko kontzeptuen garrantzia baloratzea eta, automatizazio proiektuak burutu eta mantentzean, kalitate horren bereizgarri diren teknikak aplikatzea.
 • Sistema automatikoen industria aplikazioen esparruan segurtasunak duen garrantzia baloratzea eta kasuak kasu araudi eta prozedura egokienak aukeratu eta aplikatzea.
 • Sistema automatikoak diseinatu, burutu eta mantentzekoa jarduera arautu eta baldintzatzen duen lege, ekonomia eta antolamendu esparrua ulertzea, lan harremanetatik eratorritako eskubide eta betebeharrak identifikatuz eta ezarritako prozedurei jarraitzeko eta bertan azal daitezkeen anomalietan eraginkortasunez jarduteko gaitasuna lortuz.
 • Lanbidearen jardunarekin lotutako hainbat informazio iturri bilatu, aukeratu eta baloratzea eta, horrela, sistema automatikoen eraikuntza eta mantentze sektorean bere kasa ikasteko gaitasuna garatzeko aukera izatea eta bere lanbide gaitasunak sektoreko teknologia eta antolamendu aldaketetara egokitu eta bilakatzeko aukera izatea.
 • Enpresako gainerako arloekin, bezeroekin eta hornitzaileekin komunikatzeko edozein prozesutan parte hartzeko bide emango dioten estrategiak menperatzea.
 • Bere kargura dituen profesionalak prestatu eta aholkatzeko ezinbesteko dokumentazio teknikoa aztertu, egokitu eta, hala badagokio, sortzea.
 • Eremu edo sektore honetan garatu beharreko prozesuetan ingurugiroarekiko inpaktu negatiboak minimizatuko dituzten irtenbideak ezartzerakoan parte hartzea eta lankidetzan jardutea.

Lan Irteerak

Ziklo bakoitzaren lan irteeren arteko konparaketa

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua
GMHZ  / 2 Urte
 • Delineatzaile proiektugilea.
 • CADeko teknikaria.
 • Produktuak garatzeko teknikaria.
 • Matrizeak garatzeko teknikaria.
 • Tresnak garatzeko teknikaria.
 • Moldeak garatzeko teknikaria.
 • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.
Automatizazio eta Robotika Industriala
GMHZ  / 2 urte
 • Proiektugile elektroteknikoa.
 • Automatizazioko teknikaria.
 • Industri instrumentazioko teknikaria.
 • Prozesu kontrolean teknikaria.
 • Makina elektrikoen erregulazio eta kontrolean teknikaria.
 • Industri elektronikan teknikaria.
 • Industri elektrizitatean teknikaria.
Fabrikazio mekanikoaren produkzioaren programazioa
GMHZ  / 2 urte
 • Mekanikako teknikaria.
 • Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna.
 • Metalak lantzeko makinen eragileen arduraduna.
 • Erreserben arduraduna.
 • CNCko programatzailea.
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea.
 • Produkzioaren programatzailea.
Mekatronika Industriala
GMHZ  / 2 urte
 • Industrial mantentze eta muntaiarako teknikaria.
 • Industrial mantentze eta muntaiarako antolakuntzako teknikaria.
 • Eraikuntzetarako instalazioen muntaiarako teknikaria.
 • Eraikuntza eta azalera handietako mantentzerako teknikaria.

Idazkaritzako Ordutegia

Astelehenetik asteazkenera

 • 07:45 - 19:00

Ostegun eta ostirala

 • 07:45 - 16:00